Samorządu Uczniowskiego i jego najbliższe plany

Zgodnie z zapowiedzią Samorząd Uczniowski poinformował o planach swoich najbliższych działań (do realizacji do końca listopada) które udadzą się gdy każdy z Nas zaangażuje się w nie wszystkimi swoimi umiejętnościami i całym sercem:

KONKURSY MIĘDZY KLASAMI:

·         Najwyższa frekwencja

·         Najmniejsza liczba spóźnień

·         Najmniejsza ilość godzin nieusprawiedliwionych

(Frekwencja sprawdzana jest co miesiąc. Każdy uczeń klasy która wygra otrzymuje "bonusa" który ma taką wartość jak "szczęśliwy numerek", albo oznacza bezpłatne wejście na dyskotekę)

·         Mikołajki (z przebieraniem się) - 4 grudnia

·         Najpiękniej udekorowana klasa na Święta Bożego Narodzenia

·         Wigilie klasowe

·         Góra grosza

AKCJE:

·         Rajd rowerowy - 03.10

·         Pierwsza dyskoteka - 9.10

·         Rajd "Barwy jesieni" - 10.10

·         Sprzątanie grobów na Starym Cmentarzu

·         Noc horrorów - 6.11

·         Międzynarodowy dzień tolerancji i akcja "Klasowe Zasady Tolerancji" - 7.11-18.11

(Przewodniczący klas organizują razem z wychowawcą dyskusję na godzinie wychowawczej, dotyczącą tolerancji rówieśniczej, wykonują plakat (szary papier) z napisanymi zasadami j klasowej tolerancji i zawieszają go na drzwiach swoich klas, od strony korytarza.)

·         Światowy dzień życzliwości i pozdrowień - 16.11-25.11 

(Samorząd Uczniowski przygotuje „karteczki życzliwości” w różnych kolorach, które uczniowie będą wręczać 20 listopada życzliwemu koledze, koleżance i nauczycielowi . Podobnie nauczyciele będą wręczać takie karteczki uczniom. (niebieską koledze, koleżance, żółtą uczniowie nauczycielom, a zieloną nauczyciele sympatycznym uczniom). Oplakatowanie szkoły i ulotki promujące przygotuje Samorząd Uczniowski.

·         Losowanie szczęśliwego numerka odbywać się będzie automatycznie za pośrednictwem systemu Librus

Zapraszamy wszystkich do brania aktywnego udziału w życiu naszego gimnazjum. Pytania i sugestie prosimy kierować do Pani Florczak, Pani Barańskiej, Pana Stańczaka i Yeleny Gritsyuty