Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych

Informacje dla uczniów klas trzecich oraz ich rodziców i opiekunów dotyczące naboru
do szkól ponadgimnazjalnych znajdują się na stronie Urzędu Miasta Łodzi.

adres strony: 

     http://uml.lodz.pl/miasto/edukacja/nabor_do_szkol_ponadgimnazjalnych

widok strony z dn.11.03.2016r

naborszkoyponadgim1.jpg