Kolejne wyróżnienie

Kolejny certyfikat !

Podczas konferencji "Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją” zorganizowanej w ramach XIV Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji otrzymaliśmy
certyfikat „Szkoła Przyjazna uczniom z dysleksją”!
Profesor Marta Bogdanowicz (założycielka Polskiego Towarzystwa Dysleksji)
oraz przewodnicząca Łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Dysleksji
dr Teresa Wejner – Jaworska doceniły nasze działania dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce. 
Jesteśmy dumni, ponieważ jako jedna z nielicznych szkół zaprezentowaliśmy nasze osiągnięcia wszystkim uczestnikom konferencji.

dys1640x429.jpg