Jagiellonalia

czyli POTYCZKI RYCERSKIE


Byliśmy średniowiecznymi rycerzami!

Walczyliśmy naszą wiedzą i naszymi muskułami podczas Świeta Szkoły i Dnia Dziecka.

Ponadto po raz kolejny szerzyliśmy czytelnictwo biorąc udział w akcji
"Jak nie czytam jak czytam" 

Było zacnie, doborowo, przykładnie i chwalebnie :)))

sws1640x360.jpg

sws7640x360.jpg

sws5640x360.jpg