Gorączka złota

Przypominamy o akcji „Gorączka złota” prowadzonej przez PCK na rzecz dzieci z  trudnych rodzin w naszym mieście i serdecznie zaprasza do udziału. Akcja jest realizowana od 1 marca do 1 czerwca b.r. Pozyskane fundusze, jak w latach ubiegłych  pomogą w zorganizowaniu akcji letniej dla dzieci z łódzkich szkół.

Patronat medialny  nad akcją objęły: Telewizja „Toya”, Telewizja Polska S.A. Oddział w Łodzi, Polskie Radio Łódź,  Express Ilustrowany

Patronat honorowy: Hanna Zdanowska Prezydent Miasta Łodzi , Łódzki Kurator Oświaty. Wojewoda Łódzki, Marszałek Województwa Łódzkiego.