Egzamin poprawkowy

Terminy egzaminów poprawkowych:

28 sierpnia 2017 r.

I. 8:30-9:05
j. polski - część pisemna
historia - część pisemna
9:15-10:30
j. polski - część ustna
historia - część ustna

II. 8:30 - 9:05
matematyka - część pisemna
geografia - część pisemna
9:15 - 10:00
geografia - część ustna
10:00-12:00
matematyka - część ustna

III.
12:00-12:45
wychowanie fizyczne

29 sierpnia 2017 r.
I. 
8:30-9:05 
j. angielski - część pisemna
9:15-11:00
j. angielski- część ustna

II.
8:30- 9:05
fizyka - część pisemna
9:15- 11:00 
fizyka - część ustna