150 rocznicy urodzin Józefa Piłsudskiego

20 marca 2017 r. uczniowie klasy 2b wraz z Pocztem Sztandarowym pod opieką p. B. Kotynia
i p. T. Potasiak wzięli udział w uroczystych obchodach 150 rocznicy urodzin Józefa Piłsudskiego.
18 i 19 marca – to daty imienin dwóch Marszałków Polski: Edwarda Śmigłego Rydza i Józefa Piłsudskiego. Są one okazją by przywołać pamięć o wodzach polskich – najważniejszych postaciach czasu wojen i zagrożeń państwa i narodu. W tym roku Sejm RP ogłosił rok 2017 „Rokiem Józefa Piłsudskiego”.
Młodzież dowiedziała się co Polska temu bohaterowi zawdzięcza, dlaczego stale odnawia się pamięć o Wielkim Marszałku i jak na przestrzeni lat od zakończenia I wojny światowej do czasów dzisiejszych kształtował się kult jego osoby – w szczególności na Ziemi Łódzkiej

.20032640x359.jpg